15/11 /2018

 • ARABIC: البوكليت ص 30 س 3و4
 • ENGLISH: W.B OL U.4
 • MATH: s. book p.37
 • FRENCH:
 • SCIENCE
 • DEUTSCH: 
 •   SOCIAL:
 • ARABIC:  البوكليت ص 30 س 3و4
 • ENGLISH:W.B OL U.4
 • MATH: 
 • DEUTSCH:   
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL: حل البوكليت ص 8و9
 • FRENCH:
 • ARABIC: 
 • ENGLISH: W.B OL U.4
 • MATH: 
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE:
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:  
 • ARABIC:   البوكليت ص 30 س 3و4
 • ENGLISH:  W.B OL U.4
 • MATH: b.l p.15,16
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE:
 • SOCIAL:
 • FRENCH:
 • ARABIC: البوكليت ص 30 س 4و3
 • ENGLISH: W.B OL U.4
 • MATH:  p.15,16
 • DEUTSCH :   
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH: 
 • ARABIC: البوكليت 45 س 1
 •  ENGLISH:W.B OL U.4
 • MATH: b.l 15,16
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE: 37,38,39
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 •  
 • ARABIC:  البوكليت ص 30 س 3و4
 • ENGLISH:  W.B OL U.4
 • MATH:  booklet p.14
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE:37,38,39
 • SOCIAL:
 • FRENCH:
 • ARABIC:   البوكليت ص 45 س 1
 • ENGLISH:W.B OL U.4
 • MATH: booklet p.14
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 • ARABIC:  البوكليت ص 33 س 3 
 • ENGLISH:  W.B OL U.4
 • MATH: s.book p.37
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE: 37,38,39
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:

14/11 /2018

 • ARABIC: البوكليت ص 25
 • ENGLISH: summary about ch .7
 • MATH: 
 • FRENCH:
 • SCIENCE
 • DEUTSCH: 
 •   SOCIAL:
 • ARABIC: البوكليت ص 25
 • ENGLISH: summary about ch .7
 • MATH: B.L 15,16
 • DEUTSCH:    IN COPY BOOK
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL: ماهي أهمية الصناعة 
 • FRENCH:
 • ARABIC: االبوكليت ص 22
 • ENGLISH: summary about ch .7
 • MATH: B.L 15,16
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE:
 • SOCIAL: حل اسئلة البوكلت درس العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة
 • FRENCH:  
 • ARABIC:   البوكليت ص 25
 • ENGLISH:  summary about ch .7
 • MATH: B.L 15,16
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE:
 • SOCIAL: حل الكتاب المدرس درس العوامل الطبيعية والبشرية
 • FRENCH:
 • ARABIC: االبوكليت ص 22
 • ENGLISH:  summary about ch .7
 • MATH:  
 • DEUTSCH :   IN COPY BOOK
 • SCIENCE: P.32,33 BOOKLET
 • SOCIAL: 
 • FRENCH: يكتب مرتين الخطاب
 • ARABIC:   البوكليت ص 26
 •  ENGLISH: summary about ch .7
 • MATH:
 • DEUTSCH : IM KLASSEM HEFT IN COPY BOOK
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 •  
 • ARABIC: البوكليت ص 25
 • ENGLISH:  summary about ch .7
 • MATH:  B.L 15,16
 • DEUTSCH : IM KLASSEM HEFT IN COPY BOOK
 • SCIENCE:
 • SOCIAL: حل البوكليت ص 8و9
 • FRENCH:
 • ARABIC:   
 • ENGLISH:  summary about ch .7
 • MATH:  B.L 15,16
 • DEUTSCH : IM KLASSEM HEFT IN COPY BOOK
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 • ARABIC:  البوكليت ص 32س 1
 • ENGLISH:  summary about ch .7
 • MATH: 
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:

13/11 /2018

 • ARABIC: الكتاب ص 39 س 1 أنشطة
 • ENGLISH: Grammar w.b p.35
 • MATH:  booklet p.15
 • FRENCH:
 • SCIENCE
 • DEUTSCH: in copy book 
 •   SOCIAL:
 • ARABIC: الكتاب ص 39 س 1 أنشطة
 • ENGLISH:Grammar w.b p.35
 • MATH:
 • DEUTSCH:
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL:
 • FRENCH:
 • ARABIC: الكتاب ص 39 س 1 أنشطة
 • ENGLISH:Grammar w.b p.35
 • MATH:  booklet p.15
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE:
 • SOCIAL: ما المقصود البيئة الصناعية
 • FRENCH:  
 • ARABIC:  الكتاب ص 39 س 1 أنشطة 
 • ENGLISH: Grammar w.b p.35
 • MATH: 
 • DEUTSCH : im Arbets buch .13
 • SCIENCE:
 • SOCIAL: حل البوكليت ص 8و9
 • FRENCH: حل الواجب ص 18 اكتب خطاب لصديقك
 • ARABIC: الكتاب ص 39 س 1 أنشطة
 • ENGLISH: Grammar w.b p.35
 • MATH:  booklet p.14 
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH: 
 • ARABIC:   الكتاب ص 39 س 1 أنشطة
 •  ENGLISH:Grammar w.b p.35
 • MATH:
 • DEUTSCH :im Arbets buch .13
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: بم تفسر أهمية البيئة الصناعية
 • FRENCH:
 •  
 • ARABIC: الكتاب ص 39 س 1 أنشطة
 • ENGLISH: Grammar w.b p.35
 • MATH:   booklet p.14 
 • DEUTSCH :im Arbets buch .13
 • SCIENCE:
 • SOCIAL:
 • FRENCH:
 • ARABIC:  الكتاب ص 39 س 1 أنشطة 
 • ENGLISH: Grammar w.b p.35
 • MATH:   booklet p.14 
 • DEUTSCH :
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 • ARABIC:  الكتاب ص 39 س 1 أنشطة
 • ENGLISH: Grammar w.b p.35
 • MATH:  booklet p.14 
 • DEUTSCH : im Arbets buch .13
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:

12/11 /2018

 • ARABIC:
 • ENGLISH:
 • MATH: 
 • FRENCH:
 • SCIENCE
 • DEUTSCH: in kursbuch page 11  ex.12
 •   SOCIAL:
 • ARABIC: 
 • ENGLISH:
 • MATH:
 • DEUTSCH:  in copybook
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL:
 • FRENCH:
 • ARABIC: 
 • ENGLISH:
 • MATH: 
 • DEUTSCH : in copybook
 • SCIENCE:
 • SOCIAL:
 • FRENCH:  
 • ARABIC:   
 • ENGLISH: 
 • MATH: 
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE:
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 • ARABIC: 
 • ENGLISH: 
 • MATH:  
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH: 
 • ARABIC:   
 •  ENGLISH:
 • MATH:
 • DEUTSCH : im A , B 13  a/b  im klassen heft
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 •  
 • ARABIC: 
 • ENGLISH: 
 • MATH:  
 • DEUTSCH :
 • SCIENCE:
 • SOCIAL:
 • FRENCH:
 • ARABIC:   
 • ENGLISH: 
 • MATH:  
 • DEUTSCH : in copybook  
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 • ARABIC:  
 • ENGLISH: 
 • MATH: 
 • DEUTSCH : im A , B 13  a/b  im klassen heft
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:

11/11 /2018

 • ARABIC: البوكليت ص 41 س1
 • ENGLISH:WB. P.34
 • MATH: 
 • FRENCH:
 • SCIENCE
 • DEUTSCH: IN COPY BOOK 
 •   SOCIAL:
 • ARABIC: البوكليت ص 41 س1
 • ENGLISH:WB. P.34
 • MATH:
 • DEUTSCH:  
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL:
 • FRENCH:
 • ARABIC: البوكليت ص 41 س1
 • ENGLISH:WB. P.34
 • MATH: BOOKLET P.14
 • DEUTSCH :
 • SCIENCE:
 • SOCIAL:
 • FRENCH:  
 • ARABIC:   البوكليت ص 41 س1
 • ENGLISH: WB. P.34
 • MATH: 
 • DEUTSCH : IN COPY BOOK
 • SCIENCE:P.33
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 • ARABIC: البوكليت ص 41 س1
 • ENGLISH: WB. P.34
 • MATH:  P.29
 • DEUTSCH : IN COPY BOOK
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH: يكتب مره واحده فقط وحل ص 17 -V.LRIE – DIRE REPONDRE -VENIR  وحل ص 17
 • ARABIC:    البوكليت ص 41 س1
 •  ENGLISH: WB. P.34
 • MATH:
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 •  
 • ARABIC: البوكليت ص 41 س1
 • ENGLISH: WB. P.34
 • MATH:  P.29
 • DEUTSCH : IN COPY BOOK
 • SCIENCE:
 • SOCIAL:
 • FRENCH:
 • ARABIC:   البوكليت ص 41 س1
 • ENGLISH: WB. P.34
 • MATH:  P.29
 • DEUTSCH :  IN COPY BOOK
 • SCIENCE:  
 • SOCIAL: 
 • FRENCH:
 • ARABIC:   البوكليت ص 41 س1
 • ENGLISH: WB. P.34
 • MATH: P.29
 • DEUTSCH : 
 • SCIENCE: 
 • SOCIAL: 
 • FRENCH: